Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zatrucie muchozolem

Owady, zwane inaczej insektami, to najliczniejsza grupa zwierząt na kuli ziemskiej, która obejmuje ponad milion różnych gatunków.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatrucia muchozolem

Z punktu widzenia człowieka najistotniejszą klasyfikacją jest najczęściej ich podział na pożyteczne oraz szkodliwe. Owadami  pożytecznymi są między innymi:
 • biedronka siedmiokropka, żywiąca się mszycami,
 • pszczoła miodna, zapylająca rośliny,
 • mrówka rudnica – żywiąca się larwami szkodliwych owadów.

Do owadów szkodliwych dla człowieka zalicza się przede wszystkim te, które mają negatywny wpływ na gospodarkę rolną, czyli takie jak:
 • stonka ziemniaczana,
 • turkuć podjadek,
 • słodyszek rzepakowiec.

Owady często stają się problemem nie tylko hodowców warzyw oraz roślin czy właścicieli ogrodów. Niejednokrotnie stają się one przekleństwem w gospodarstwach domowych, na działkach, czy podczas wakacyjnego wypoczynku. 

Coraz częstszą alternatywą dla lepu na muchy oraz packi na komary stają się różnego typu środki owadobójcze, dostępne najczęściej pod postacią sprayu.

Jednym z insektycydów jest muchozol, preparat stosowany w walce z:
 • osami,
 • komarami,
 • muchami,
 • innymi owadami.

Skutecznie eliminuje on owady latające, jednak zanim zdecydujemy się sięgnąć po preparat, warto byśmy zapoznali się z niepożądanymi skutkami ubocznymi, jakie może on wywołać w wyniku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania.

Insektycydy, ze względu na swój skład chemiczny bardzo często są przyczynami zatruć, czyli objawów chorobowych związanych z oddziaływaniem na ludzki organizm substancji toksycznych.

W przypadku środków owadobójczych, takich jak muchozol trujące substancje mogą przedostać się do organizmu poprzez:
 • przewód pokarmowy,
 • skórę,
 • błony śluzowe,
 • drogi oddechowe.
W zależności od tego, do którego z wyżej wymienionych kanałów przedostaną się substancje toksyczne, objawami zatrucia mogą być:
 • łzawienie oczu,
 • pieczenie oczu,
 • niszczenie tkanki oka,
 • podrażnienie skóry,
 • kaszel,
 • duszności,
 • wymioty.

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia bardzo istotne jest odpowiednie udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Zatruciu wziewnemu należy przeciwdziałać poprzez:
 • wyprowadzenie poszkodowanego na świeże powietrze,
 • zapewnienie spokoju,
 • ochrona przed utratą ciepła.
Jeśli dojdzie do zatrucia w wyniku spożycia preparatu, podstawowymi działaniami jaki należy podjąć jest zapewnienie poszkodowanemu spokoju oraz ochrona przed utratą ciepła.

Pod żadnym pozorem nie należy powodować u niego wymiotów. W przypadku zakażenia oczu należy przemywać je letnią wodą przez do najmniej 15 minut, unikając przy tym silnego strumienia wody, który może uszkodzić rogówkę oka.

Skażenie skóry zwalczamy natomiast zdejmując skażoną odzież i przemywając skórę wodą z mydłem (jeśli nie występują oparzenia). We wszystkich przypadkach wystąpienia zatruć muchozolem należy skontaktować się odpowiednio z:
 • lekarzem pierwszego kontaktu,
 • okulistą,
 • dermatologiem.
Do zatruć muchozolem dochodzi najczęściej w wyniku:
 • nieświadomości,
 • pomyłki,
 • lekkomyślności,
 • nieuwagi.

Dlatego też zazwyczaj są one możliwe do uniknięcia, przede wszystkim poprzez świadome użytkowanie preparatu oraz zapewnienie odpowiedniego miejsca jego przechowywania.

Ma to szczególnie istotne znaczenie, jeśli gospodarstwo domowe zamieszkują dzieci oraz osoby starsze, które najczęściej ulegają zatruciom środkami owadobójczymi z wyżej wymienionych przyczyn.


Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zatrucia muchozolem

Zatrucie Domestosem

Domestos jest powszechnie używanym chemicznym środkiem czyszczącym, sprzedawanym na całym świecie. Trudno wyobrazić sobie poważne porządki, zwłaszcza w kuchni i łazience, bez jego użycia. Nie należy jednak zapominać, że jego wpływ na organizm może być niebezpieczny.... czytaj więcej

Łzawienie

Łzawienie oczu zwykle nie jest niebezpieczną dolegliwością, która poważnie zagraża zdrowiu. Może jednak bardzo uprzykrzyć życie. Nadmierne  łzawienie bywa bowiem bardzo uciążliwe i często skutecznie uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Przeszkadza to w wykonywaniu takich czynności jak np. praca przy komputerze, czy prow... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby